Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

GLASNIK INTELEKTUALNE SVOJINE

Službeno glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije

ISSN 2217-9143 (Online)

Napomena

Glasnik intelektualne svojine br. 2011/06 bio je poslednji koji je izdat u štampanoj formi. Od broja 2012/01 Glasnik intelektualne svojine dostupan je samo u digitalnom obliku.