Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

INFORMACIONE USLUGE

Na sajtu Zavoda pristupačne su sledeće nacionalne baze podataka: E-registar žigova, baza industrijskog dizajna i baza podataka za patente MIMOSA RS.

U informacione usluge Zavoda za intelektualnu svojinu spadaju i:
usluge javne čitaonice, koje podrazumevaju stavljanje na uvid zainteresovanoj javnosti dokumenata o zaštiti prava industrijske svojine. Radno vreme javne čitaonice Zavoda za intelektualnu svojinu je od ponedeljka do petka, u trajanju od 9 – 15 časova.
• izdavanje Glasnika intelektualne svojine (GIS), službenog biltena Zavoda za intelektualnu svojinu, sa informacijama o objavljenim pravima industrijske svojine.

U Zavodu se rade i komercijalne usluge pretraživanja u oblasti patenata i znakova razlikovanja.

Na pisani zahtev zainteresovanog korisnika i uz prethodno plaćanje propisane naknade troškova za pružanje informacionih usluga, u Odseku za patentnu dokumentaciju i desiminaciju informacija izrađuju se rešerši po bibliografskim podacima. Na usmeni ili pisani zahtev zainteresovanog korisnika i uz prethodno plaćanje propisane naknade troškova za pružanje informacionih usluga, u Odseku za patentnu dokumentaciju i diseminaciju informacija za pretraživanje patentne dokumentacije u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, vrši stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu u prisustvu stranke. Na pisani zahtev zainteresovanog lica i uz prethodno plaćanje propisane naknade troškova
za pružanje informacionih usluga, u inženjerskim odeljenjima Sektora za
patente izrađuje se pet vrsta rešerša, i to:
• Pretraživanje patentne dokumentacije na osnovu opisa tehničkog rešenja
• Pretraživanje u pogledu pravne zaštite u Republici Srbiji u oblasti hemijsko-farmaceutskih i biotehnoloških proizvoda
• Pretraživanje radi ocene novosti tehničkog rešenja
• Pretraživanje i izrada izveštaja o patentibilnosti tehničkog rešenja
• Pretraživanje na osnovu nestandardnog zahteva korisnika

Pretraživanje (rešerš) znakova razlikovanja obuhvata žigove i industrijski dizajn. Forma u kojoj se podnose zahtevi za rešerš žiga ili industrijskog dizajna je slobodna. Podnosilac zahteva za pretraživanje žiga, na blanko papiru treba da dostavi izgled znaka koji bi hteo da zaštiti žigom, brojeve klasa u koje su svrstani njegovi proizvodi ili usluge, i dokaz da je platio taksu (iznosi su dati u sekciji „žigovi – takse“). U pogledu pretraživanja industrijskog dizajna, potrebno je da podnosilac zahteva na blanko papiru dostavi stvaran naziv proizvoda koji bi hteo da zaštiti dizajnom, da priloži perspektivan prikaz tog proizvoda i dokaz da je platio taksu za rešerš (iznosi su dati u sekciji „industrijski dizajn – takse“).

Korisni linkovi:

Na sledećim linkovima možete pročitati više informacija o pretraživanjima u oblasti:
- patenata,
- žigova,
- dizajna.

Više o bazama podataka možete pročitati na ovom linku.

Više o uslugama javne čitaonice možete pročitati u odeljku «Usluge javne čitaonice», dok u rubrici «Glasnik intelektualne svojine» možete preuzeti neki od Glasnika intelektualne svojine.

Više o informacionim uslugama možete pročitati u našem Informatoru o radu
.

Usluge Edukativno-informativnog centra možete pogledati na sajtu Edukativno-informativnog centra.