Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Јавне набавке у 2013. години

ЈН 01/2013: јавна набавка мале вредности – набавка услуга израде и штампања 4200 омота за списе пријава у боји
- конкурсна документација
- одлука о избору најповољније понуде
ЈН 02/2013: јавна набавка мале вредности наруџбеницом – набавка услуга рециклаже (ремонта) и пуњења тонера за штампаче
- образац понуде
- наруџбеница

ЈН 03/2013 - јавна набавка мале вредности – набавка услуга штампања, обликован у две партије: 1) штампање 16.000 примерака флајера, 300 примерака постера „Седам смртних грехова проналазача“ и 3.000 примерака образаца за исправу о патенту; 2) штампање 4 броја билтена Центра за едукацију и информисање у тиражу од по 1.000 комада
- конкурсна документација
-
одлука о избору најповољније понуде

ЈН 04/2013: јавна набавка - куповина авиокарата
- конкурсна документација
- одлука о обустави поступка
ЈН 05/2013: јавна набавка мале вредности - куповина канцеларијског материјала
- конкурсна документација
- одлука о избору најповољније понуде
ЈН 06/2013 - јавна набавка мале вредности – набавка услуге сервиса рачунарске опреме и штампача, обликован у две партије: 1) сервис рачунарске опреме и 2) сервис штампача.
- конкурсна документација
- одлука о избору најповољније понуде
- закључак о исправци одлуке
ЈН 07/2013: јавна набавка мале вредности – куповина рачунарске и мрежне опреме, обликован у две партије: 1) рачунари, монитори и рачунарска опрема и 2) мрежна опрема
- конкурсна документација
- додатна објашњења
- одлука о избору најповољније понуде

ЈН 08/2013: јавна набавка мале вредности - услуга штампања Извештаја о раду Завода за интелектуалну својину за 2012. годину
- конкурсна документација
- позив за подношење понуде
- појашњење - додатне информације
- одговор понуђачу бр. 2
- обавештење о продужењу рока
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

ЈН 11/2013: јавна набавка мале вредности - Услуге штампања корица за списe предмета Завода за интелектуалну својину за 2014. годину
- конкурсна документација
- позив за подношење понуде
- одлука о обустави поступка
- обавештење о обустави поступка

Јавне набавке у 2014. години

ЈН 01/2014: јавна набавка мале вредности – набавка услуга израде и штампања
- допис за достављање
- позив за подношење понуде
- конкурсна документација