Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Напомена

Употреба приручника "Размена вредности"

Овај Приручник није замена за правни савет или за савет о лиценцирању. Пре приступања разговорима или преговорима за лиценцирање технологије, препоручујемо да потражите стручне савете.

У међународном пословном окружењу и законодавству као и пракси из области интелектуалне својине промене су брзе. Препоручује се провера постојећег стања код националних, регионалних и међународних институција за интелектуалну својину. Ставови изражени у Приручнику су ставови сарадника и не изражавају нужно ставове организација WIPO или ITC. Помињање назива предузећа или организација и њихових интернет-страница не подразумева индосирање организација WIPO или ITC.

Ово издање је преведено и штампано уз дозволу Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), која је заједно са Међународним трговинским центром (ITC) власник ауторског права на основу оригиналне верзије на енглеском језику овог издања које је доступно на линку www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) и Међународни трговински центар (ITC) не преузимају одговорност за превод или другу адаптацију овог издања а за шта одговорност искључиво припада Заводу за интелектуалну својину.

КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ПРИРУЧНИКА

WIPO и ИТЦ подстичу широко коришћење материјала који садржи овај Приручник, уз следеће услове. Дозвољено је копирање делова Приручника или цитата, њихово прештампавање, дистрибуција, приказивање или превођење ради коришћења у чланцима без претходне дозволе. У том случају Приручник мора да се наведе као извор и то на следећи начин: “Преузето/прештампано/преведено из Exchanging Value – Negotiating Technology Licenses, A Training Manual који су заједно објавиле Светска организација за интелектуалну својину (World Intellectual Property Organization - WIPO)) и Међународни трговински центар (International Trade Centre - ITC).” Осим тога, копије таквих чланака треба да се пошаљу и у WIPO и у ITC. Међутим, у случају копирања или превођења Приручника за комерцијалну употребу као и за било какву измену Приручника према специфичним потребама неке земље, потребно је да се претходно обезбеди дозвола органиизација WIPO и ITC. Код прештампавања или превођења Приручника, нису дозвољене никакве измене његовог садржаја, графичког дизајна, формата, облика фонта и боја. Кад се Приручник мења према специфичним потребама неке земље, измена се може извршити само додавањем одвојеног поглавља са релевантним нформацијама.

Завод за интелектуалну својину Републике Србије (2012), ITC и WIPO задржавају ауторска права на оригиналној верзији на енглеском језику (2005). Осим на начин како је наведено у делу "Коришћење материјала из Приручника”, ниједан део ове публикације не сме да се умножава, чува у систему за претраживање или преноси у било ком облику или преко било ког, електронског или електростатичког медија, магнетне траке, механички, фотокопирањем или на неки други начин без претходне писмене сагласности Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) и Међународног трговинског центра (ITC).