Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Студије о интелектуалној својини

Студије о интелектуалној својини у издању Завода за интелектуалну својину

ДОПРИНОС ДЕЛАТНОСТИ ЗАСНОВАНИХ НА АУТОРСКОМ ПРАВУ ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

Ово је прва студија у Србији израђена у складу са WIPO методологијом, која је развијена да би се утврдио економски допринос делатности заснованих на ауторском праву са циљем да се постигне највећи могући степен упоредивости између националних студија у овој области. Израду студије иницирао је Завод за интелектуалну својину Републике Србије уз финансијску подршку Светске организације за интелектуалну својину (WIPO). Истраживање је спроведено у периоду од јуна 2013. до априла 2014. године.

МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Студија „Мала и средња предузећа и интелектуална својина“ пружа стање у привреди у погледу инвестиција и релевантних прописа који утичу на успешно пословање, а са посебним освртом на МСП и њихово коришћење права интелектуалне својине по индустријским секторима.

УКЉУЧИВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ФОРМУЛИСАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ

Главни циљ израде ове студије био је да се детаљно сагледа постојећи иновациони систем у Србији, као и да се предложи обим у којем би било потребно укључити интелектуалну својину у иновациони систем. У оквиру истраживања, извршено је мапирање иновационог система у Србији уз идентификацију његових кључних институција и актера.
Студија је на енглеском језику. Верзија на српском језику биће ускоро доступна.

АНАЛИЗА ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СРБИЈИ

Студија „Анализа иновационе делатности у Србији" даје увид у постојеће стање у погледу иновационих делатности у нашој земљи, уз анализу стратетегије научног и технолошког развоја и партнерства за национални иновациони систем. Иновациони потенцијал разматран је у односу на седам националних приоритета у области истраживања и развоја.

СПОРОВИ У ОБЛАСТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И СУДОВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Ова студија обухвата анализу актуелних изазова у решавању датих спорова, као и процену могућности за увођење специјализованих судова за спорове у области права интелектуалне својине. На основу налаза, студија пружа препоруке за Завод за интелектуалну својину и судове у Србији у циљу успостављања ефикасног и професионалног начина решавања спорова који укључују права интелектуалне својине.

ПРИРУЧНИК О РЕСУРСИМА ЗА НАСТАВУ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ТУРСКОЈ

Најважнији фактор успеха система интелектуалне својине у једној држави представља успостављање разумевања улоге интелектуалне својине у иновацијама у области пољопривреде, индустрије и науке, њеног доприноса за образовни, друштвени и културни напредак, као и њеног значаја за раст трговине и привреде. Стога је важно да се обезбеди ефикасност система интелектуалне својине у свим релевантним нивоима образовања. Овај приручник у издању Queen Mary Универзитета у Лондону доступан је само на енглеском језику.

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2011-2015. ГОДИНЕ

Стратегија развоја интелектуалне својине одређује правце, мере и циљеве краткорочног, средњорочног и дугорочног развоја система интелектуалне својине у Републици Србији, како би он био компатибилнији са развојним интересима земље.