Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PUBLIKACIJE DRUGIH INSTITUCIJA

Na ovoj stranici možete pronaći elektronska izdanja drugih institucija u kojima je obrađena tema intelektualne svojine.

ПОДРШКА ЗА УСПЕХ

Брошура Националне агенције за регионални развој

Ово издање Националне агенције за регионални развој обухвата све идентификоване мере подршке за мала и средња предузећа у Србији, које пружају разне институције за подршку привреди. Мере су подељене по природи активности и програма, те се сврставају у субвенције, кредите, факторинг, обуке, менторинг, консалтинг, релевантне пројекте и друго.