Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

INTELEKTUALNA SVOJINA U POSLOVANJU

U ovoj sekciji možete pogledati priručnike i vodiče koji pružaju važne informacije o proceni vrednosti intelektualne svojine, korišćenju intelektualne svojine u izvoznim aktivnostima, ostvarivanju konkurentske prednosti na bazi intelektualne svojine, licenciranju i drugim aspektima eksploatacije prava intelektualne svojine.

PROCENA VREDNOSTI INTELEKTUALNE SVOJINE

Publikacija „Procena vrednosti intelektualne svojine“ predstavlja praktični priručnik za vrednovanje intelektualne svojine u kontekstu tehnološkog napretka i komercijalizacije tehnologije. U ovom izdanju se možete upoznati sa pregledom metoda za kvantitativno merenje oblika intelektualne svojine i smernicama za formiranje modela za procenu vrednosti. Ceo proces je slikovito prikazan na jednom slučaju iz prakse.

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNOM SVOJINOM U POSLOVANJU

Ova publikacija predstavlja vodič za korišćenje intelektualne svojine za ostvarivanje konkurentnosti na tržištu. Cilj priručnika je da prikaže kakve sve pogodnosti intelektualna svojina može doneti svom korisniku. Priručnik može biti vrlo koristan, pre svega, profesorima, konsultantima, istraživačima i menadžerima privrednih društava.

TAJNE INTELEKTUALNE SVOJINE - VODIČ ZA MALE I SREDNJE IZVOZNIKE

Ovaj vodič u formi pitanja i odgovora koji se tiču problema intelektualne svojine objašnjava osnovne koncepte i principe u vezi sa pravima IS: vlasništvo nad pravima od strane zaposlenih, ugovaranje, licenciranje, transfer tehnologije, zaštita u inostranstvu, i druge teme koje su važne za uspešno poslovanje.

ULOGA INTELEKTUALNE SVOJINE U MARKETINGU ZANATSKIH PROIZVODA I DELA LIKOVNE I PRIMENJENE UMETNOSTI

Ovaj priručnik je posvećen vezi između uspešnog marketinga u oblasti zanata i vizuelnih umetnosti i odgovarajuće primene instrumenata sistema intelektualne svojine. U njemu je ukazano na situacije u kojima bi trebalo razmisliti o pribavljanju formalne zaštite intelektualne svojine. Izneti su primeri upravljanja intelektualnom svojinom u sektoru zanata i likovnih i primenjenih umetnosti.

ESPACENET - UVOD U BAZU IDEJA

Ovaj vodič pruža informacije o svim mogućnostima koje nudi slobodan pristup kolekciji sa više od 60 miliona patentnih dokumenata iz celog sveta koja sadrži informacije o pronalascima i tehničkim dostignućima od 1836. godine do danas.

RAZMENA VREDNOSTI

Ovaj priručnik nudi smernice za zaključivanje ugovora o licenciranju tehnologije. On može postati koristan deo vašeg alata za pristup odgovarajućim tehnologijama i ostvarivanje poslovne i finansijske konkurentnosti na bazi praktične primene patenata i znanja kojima raspolažete.

Pročitajte napomenu u vezi sa korišćenjem ovog priručnika.

KAKO DOBITI EVROPSKI PATENT

Vodič za podnošenje prijava ima za cilj da pruži privrednim društvima, pronalazačima i njihovim zastupnicima pregled postupka za podnošenje evropske prijave patenta.