Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

MIMOSA

- Програм MIMOSA RS доступан је на следећем линку: MIMOSA_RS_V6_0_7_5.zip
Након преузимања и отпакивања програмског пакета покрените Setup.exe за инсталацију програма. Параметри програма су подешени за приступ националној бази патентне документације.

- Упутство за претраживање националне базе патентне документације помоћу софтвера MIMOSA (pdf)

НАПОМЕНА: Подаци који се налазе у бази података MIMOSA RS покривају период од 1921. године до данас. Подаци у овој бази нису комплетни. Информације и подаци у овој бази служе само у информативнe сврхe, и у сваком тренутку могу бити промењени без претходног обавештења од стране Завода. Свако лице које користи информације из ове базе преузима потпуну одговорност за потенцијалну штету.